Завршува

  • Завршува

    Завршува

    Површинска обработка е површината на материјалот на подлогата за да се формира слој со матрицата на механичките, физичките и хемиските својства на површинскиот слој на процесот.