Завршува

  • Finishes

    Завршува

    Површинска обработка е површина на материјалот од подлогата за да се формира слој со матрицата на механичките, физичките и хемиските својства на површинскиот слој на процесот.